افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

آب فروشی

مشهد و قوچان در صدر جدول چاه‌های غیرمجاز خراسان رضوی
مدیریت حفاظت و بهره‌برداری منابع آب خراسان رضوی خبر داد؛

مشهد و قوچان در صدر جدول چاه‌های غیرمجاز خراسان رضوی

مدوحی گفت: مشهد و قوچان در صدر جدول تعداد چاه غیرمجاز شناسایی‌شده در خراسان رضوی هستند و نزدیک به 4 هزار چاه غیرمجاز در استان وجود دارند که باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

دسته‌ها