افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

آثار باستانی

#رهاشدگی #آثار_باستانی و #میراث_فرهنگی #قوچان

#رهاشدگی #آثار_باستانی و #میراث_فرهنگی #قوچان

حال و روز این روزهای آثار باستانی و قدیمی قوچان خوب نیست و اکثر آثار بجا مانده قدیمی به فراموشی سپرده شده است

دسته‌ها