افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

آثار تاریخی

ورود امام جمعه قوچان برای احیای بناها و آثار تاریخی رها شده در سطح شهر   

ورود امام جمعه قوچان برای احیای بناها و آثار تاریخی رها شده در سطح شهر   

امام جمعه قوچان در بازدید از حمام شازده یکی از آثار تاریخی قوچان بر احیای بناها و آثار تاریخی رها شده در سطح شهر تاکید کرد

دسته‌ها