افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

آزمون دکتری تخصصی

#قوچان همچنان میزبان آزمون #دکتری_تخصصی ۱۴۰۱ خواهد بود

#قوچان همچنان میزبان آزمون #دکتری_تخصصی ۱۴۰۱ خواهد بود

علیرغم کاهش حوزه های امتحانی، #قوچان همچنان میزبان آزمون #دکتری_تخصصی ۱۴۰۱ خواهد بود

دسته‌ها