افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

آقانجفی قوچانی

نصب سنگ‌نوشته مرقدآیت‌الله آقانجفی قوچانی(ره)

نصب سنگ‌نوشته مرقدآیت‌الله آقانجفی قوچانی(ره)

کاری پسندیده امام جمعه قوچان در حمایت از مفاخر قوچانی

پس از #سالها_فراموشی مرقد مطهر #آیت_الله_آقانجفی_قوچانی، ساماندهی شد

پس از #سالها_فراموشی مرقد مطهر #آیت_الله_آقانجفی_قوچانی، ساماندهی شد

پس از سالها فراموشی مفاخر، عالمان و افتخارات قوچان در اذهان مدیران ومسئولین ارشد مزار آیت ا... آقانجفی قوچانی ساماندهی خواهد شد

دسته‌ها