افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

آموزش وپرورش قوچان

۵۰درصد فضای آموزشی جدید خراسان رضوی در سال تحصیلی جدید خیرساز بوده است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی:

۵۰درصد فضای آموزشی جدید خراسان رضوی در سال تحصیلی جدید خیرساز بوده است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: از ۱۳۰ هزار مترمربع فضاهای آموزشی افزوده‌ شده در سال جاری به آموزش‌ و پرورش استان، خیرین در ۵۰ درصد آن مشارکت داشته‌اند.

دسته‌ها