افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

آموزش و پرورش قوچان

پیشرفت حدود ۵۰ درصدی پروژه‌های آموزش و پرورش قوچان

پیشرفت حدود ۵۰ درصدی پروژه‌های آموزش و پرورش قوچان

مدیر آموزش و پرورش قوچان گفت: 13 پروژه آموزشی و پرورشی در سطح شهرستان با پیشرفت فیزیکی به طور میانگین 50 درصدی و با اعتباری حدود 20 میلیارد ریال در دست احداث است، برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها به بیش از 160 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

دانش آموزان منتخب رتبه برتر شهرستان قوچان تقدیر شدند

دانش آموزان منتخب رتبه برتر شهرستان قوچان تقدیر شدند

دانش آموزان منتخب رتبه برتر شهرستان قوچان که در مسابقات علمی استانی و کشوری مقام کسب کرده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند

بیست و سه رتبه برتر استانی دانش آموزی و ده رتبه برتر استانی همکاران فرهنگی در طرح و برنامه های ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قوچان گفت : بیست و سه رتبه برتر استانی دانش آموزی و ده رتبه برتر استانی همکاران فرهنگی در طرح و برنامه های ابتدایی آموزش و پرورش قوچان کسب شده است

دسته‌ها