افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

اعضای جدید هیات رئیسه شورا

هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش آبکوه مشخص شدند

هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش آبکوه مشخص شدند

5 عضو جدید هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش آبکوه مشخص شدند

دسته‌ها