افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

اعضای شورای شهر قوچان

بازارچه های قدیمی شهر قوچان بازسازی و مرمت خواهند شد

بازارچه های قدیمی شهر قوچان بازسازی و مرمت خواهند شد

اعضای شورای اسلامی شهر قوچان مصوب کردند ؛ بازارچه های قدیمی شهر قوچان بازسازی و مرمت خواهند شد

دسته‌ها