افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

افزایش مهاجرت

موج مهاجرت موجب افزایش شمار زندانیان ایرانی خارج از کشور شده است

موج مهاجرت موجب افزایش شمار زندانیان ایرانی خارج از کشور شده است

نماینده قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:موج مهاجرت از کشورمان موجب افزایش شمار زندانیان ایرانی خارج از کشور شده است.

دسته‌ها