افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

انتخاب مسئولین بومی

برای مسئولیت‌هایی که می‌خواهید انتخاب یا واگذار کنید به استعدادهای قوچانی باور داشته باشید
امام جمعه قوچان خطاب به استاندار خراسان رضوی، نماینده مردم در مجلس و همه دست اندرکاران

برای مسئولیت‌هایی که می‌خواهید انتخاب یا واگذار کنید به استعدادهای قوچانی باور داشته باشید

حجت‌الاسلام علیرضا هراتی مطلق، امام‌جمعه قوچان گفت: شهرستان قوچان یک شهرستانی است که استعدادهای برتری در همه زمینه‌ها دارد اما نمی‌دانم چرا این استعداد برتر هیچوقت دیده نمی‌شود

دسته‌ها