افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

انجمن نیوکونگ فو قوچان

کسب مقام دومی تیمی انجمن نیوکونگ فو قوچان در مسابقات استانی

کسب مقام دومی تیمی انجمن نیوکونگ فو قوچان در مسابقات استانی

تیم انجمن نیوکونگ فو قوچان در مسابقات استانی حائز مقام دومی شد

دسته‌ها