افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

بخشداری باجگیران

سرپرست جدید بخشداری باجگیران منصوب شد

سرپرست جدید بخشداری باجگیران منصوب شد

سلطانیان سرپرست جدید بخشداری باجگیران شد

⭕️ #باجگیران همچنان #بدون_بخشدار؟!!

⭕️ #باجگیران همچنان #بدون_بخشدار؟!!

#نه_ماه_وبیست_نه_روز است که بخشداری باجگیران #بدون_بخشدار و #بصورت_سرپرستی در حال اداره شدن است

دسته‌ها