افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

بخش آبکوه

هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش آبکوه مشخص شدند

هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش آبکوه مشخص شدند

5 عضو جدید هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش آبکوه مشخص شدند

آلماجق تبدیل به شهر شد

آلماجق تبدیل به شهر شد

نماینده مردم قوچان از موافقت وزیر کشور و تبدیل شدن روستای آلماجق مرکز بخش آبکوه به شهر خبر داد.

دسته‌ها