افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

بخش دیالیز

⭕️ تکذیب توهین و حمله پرستار بخش دیالیز بیمارستان قوچان به یک بیمار

⭕️ تکذیب توهین و حمله پرستار بخش دیالیز بیمارستان قوچان به یک بیمار

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان گفت: موضوع توهین و مشت زدن پرستار بخش دیالیز بیمارستان موسی بن جعفر قوچان به یک بیمار دیالیزی که در فضای مجازی منتشرشده خلاف واقع بوده و مساله به گونه‌ای دیگر بازگو شده است.

دسته‌ها