افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

بخش مرکزی

هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش مرکزی مشخص شدند

هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش مرکزی مشخص شدند

5 عضو جدید هیات رئیسه شوراهای اسلامی بخش مرکزی مشخص شدند

دسته‌ها