افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

برخورد تریلی با پل هوایی

برخورد بار تریلر با پل عابر پیاده شهر آلماجق

برخورد بار تریلر با پل عابر پیاده شهر آلماجق

برخورد بار تریلر با پل عابر پیاده شهر آلماجق موجب مسدود شدن 2 ساعته جاده سنتو شد

دسته‌ها