افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

بزرگراه بهشهر قوچان

تکمیل بزرگراه بهشهر-قوچان ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

تکمیل بزرگراه بهشهر-قوچان ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال شرق کشور از اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال برای تکمیل بزرگراه بهشهر-قوچان خبر داد

دسته‌ها