افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

بسته معیشتی

توزیع ۲۳۵۰ بسته معیشتی میان نیازمندان قوچان

توزیع ۲۳۵۰ بسته معیشتی میان نیازمندان قوچان

به همت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه قوچان صورت پذیرفت

۶۶۶۰ بسته معیشتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه قوچان توزیع شده است

۶۶۶۰ بسته معیشتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه قوچان توزیع شده است

فرمانده سپاه قوچان از توزیع ۶۶۶۰ بسته معیشتی از ابتدای سال 1400 تاکنون توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه قوچان خبر داد

توزیع بسته معیشتی در بین نیازمندان به مناسبت عید غدیر

توزیع بسته معیشتی در بین نیازمندان به مناسبت عید غدیر

بسته بندی و توزیع ۱۹۶ بسته معیشتی در بین نیازمندان به مناسبت عید غدیر

دسته‌ها