افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

تامین اجتماعی

امروز قوانین سازمان تامین اجتماعی پدر کارآفرین را در آورده است
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور:

امروز قوانین سازمان تامین اجتماعی پدر کارآفرین را در آورده است

صادقی گفت : امروز قوانین سازمان تامین اجتماعی پدر کارآفرین را در آورده است و نتیجه اش می شود فرار سرمایه گذار و کارآفرین

بخش زیادی از بدهی کارخانه‌ها بابت جریمه‌های تأمین اجتماعی است

بخش زیادی از بدهی کارخانه‌ها بابت جریمه‌های تأمین اجتماعی است

مدیر کارخانه کاشی طوس قوچان گفت: نیمی از بدهی‌های این کارخانه به تأمین اجتماعی بابت جرائم است .

دسته‌ها