افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

تب کریمه کونگو

ضرورت آشنایی شاغلین در کشتارگاهها با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

ضرورت آشنایی شاغلین در کشتارگاهها با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) در محل کشتارگاه دام شهرستان قوچان

دسته‌ها