افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

تجمع کشاورزان اصفهان

امروز؛ تجمع نجیبانه کشاورزان اصفهانی و مطالبه حق آبه

امروز؛ تجمع نجیبانه کشاورزان اصفهانی و مطالبه حق آبه

⭕️🎞 امروز؛ تجمع نجیبانه کشاورزان اصفهانی و مطالبه حق آبه/ احترام به حقوق استانهای همجوار و جلوگیری از سوءاستفاده های خارجی

دسته‌ها