افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

تغییر مدیریتی

⭕️ #سرپرست_جدید_دانشگاه_صنعتی_قوچان منصوب شد
🔴 #تغییر_مدیریتی_در_قوچان

⭕️ #سرپرست_جدید_دانشگاه_صنعتی_قوچان منصوب شد

علی اصغر بهشتی رفت و مجید مهدویان سرپرست جدید دانشگاه صنعتی قوچان شد

بهشتی رفت مهدویان آمد

بهشتی رفت مهدویان آمد

پس از ماهها رئیس دانشگاه صنعتی قوچان تغییر کرد

#تغییر_مدیریتی_در_قوچان

#تغییر_مدیریتی_در_قوچان

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان قوچان تغییر کرد

مهران حیاتی جانشین احمد کنعانی در جهاد کشاورزی قوچان شد

مهران حیاتی جانشین احمد کنعانی در جهاد کشاورزی قوچان شد

تغییر مدیریتی در قوچان: رئیس جدید جهاد کشاورزی شهرستان قوچان معارفه شد

دسته‌ها