افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

تقسیمات کشوری

قوچان در «کش» خراسان رضوی و «قوس» خراسان شمالی | خواب‌های بزرگ تعبیر نشد

قوچان در «کش» خراسان رضوی و «قوس» خراسان شمالی | خواب‌های بزرگ تعبیر نشد

زمزمه الحاق شهرستان‌های قوچان و درگز در خراسان رضوی به استان خراسان شمالی حدود یک دهه است که به گوش می‌رسد اما هنوز این موضوع در کش‌وقوس جدایی و وصلت دیگر باقی مانده است!

دسته‌ها