افزونه جلالی را نصب کنید. 12 محرم 1446

تودیع و معارفه فرماندار

«خادم بودن» از ضروریات مدیریتی در دولت است

«خادم بودن» از ضروریات مدیریتی در دولت است

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: «خادم بودن» برای مردم را از ضروریات مدیریتی در این دولت است. یکی از اهداف نظام اسلامی از بین رفتن نظام ارباب رعیتی و جایگزین شدن نظام ارباب رجوعی بود و امروز مردم ارباب ما بوده و ما خادم و نوکر آن‌هاییم.

#عباسعلی_صفایی، رسما #فرماندار_جدید_قوچان شد

#عباسعلی_صفایی، رسما #فرماندار_جدید_قوچان شد

باحکم یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی #عباسعلی_صفایی، رسما #فرماندار_جدید_قوچان شد

دسته‌ها