افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

تولید کیت تشخیص کرونا

تولید و ورود کیت تشخیصی کرونا دانشگاه صنعتی به بازار مصرف

تولید و ورود کیت تشخیصی کرونا دانشگاه صنعتی به بازار مصرف

موسس شركت دانش بنيان نانوكاوشگران يكتاي توس (نانوكيت) از توليد و ورود كيت تشخيصي كرونا دانشگاه صنعتی به بازار مصرف خبر داد

دسته‌ها