افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

جهاد کشاورزی قوچان

مبارزه با سن مادری گندم در بیش از ۴ هزار هکتار اراضی قوچان

مبارزه با سن مادری گندم در بیش از ۴ هزار هکتار اراضی قوچان

مبارزه با سن مادری گندم در بیش از ۴ هزار هکتار اراضی قوچان

افزایش ۳۵ درصدی کشت چغندرقند در قوچان
کارشناس مسؤول زراعت جهاد کشاورزی قوچان مطرح کرد:

افزایش ۳۵ درصدی کشت چغندرقند در قوچان

ابراهیمی گفت: سال زراعی گذشته سهمیه این شهرستان برای کاشت چغندر 500 هکتار بود که امسال با افزایش 35 درصدی سهمیه، حدود 800 هکتار کاشت و بیش از 40 هزار تن برداشت انجام‌شده است.

دسته‌ها