افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

حوزه امتحانی

#قوچان همچنان میزبان آزمون #دکتری_تخصصی ۱۴۰۱ خواهد بود

#قوچان همچنان میزبان آزمون #دکتری_تخصصی ۱۴۰۱ خواهد بود

علیرغم کاهش حوزه های امتحانی، #قوچان همچنان میزبان آزمون #دکتری_تخصصی ۱۴۰۱ خواهد بود

دسته‌ها