افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

حیر قوچانی

اهداء زمین توسط خیر نیک اندیش قوچانی

اهداء زمین توسط خیر نیک اندیش قوچانی

یک خیر نیک اندیش قوچانی به شهیدش زمینی را به شبکه بهداشت و درمان قوچان اهدا کرد

دسته‌ها