افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

خادم مردم

مسئول نظام اسلامی باید خادم مردم و مستضعفان جامعه باشد

مسئول نظام اسلامی باید خادم مردم و مستضعفان جامعه باشد

هراتی مطلق گفت: هر مسئولی که در این نظام اسلامی میز خدمت را تحویل می‌گیرد باید خادم مردم بوده و به پابرهنگان و مستضعفان جامعه خدمت کند.

دسته‌ها