افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

دانشگاه آزاد بجنورد

کاظمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد شد

کاظمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی بجنورد را منصوب کرد

دسته‌ها