افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

دانشگاه آزاد قوچان

انعقاد تفاهم‌نامه مجتمع آساک دوچرخ با دانشگاه آزاد قوچان
باهدف تکیه‌بر توان داخلی صورت گرفت :

انعقاد تفاهم‌نامه مجتمع آساک دوچرخ با دانشگاه آزاد قوچان

مجتمع آساک دوچرخ باهدف تکیه‌بر توان داخلی و کاهش بسیاری از هزینه‌های جابه‌جایی کالا اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه دوجانبه با دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به‌منظور تولید برخی قطعات این واحد صنعتی کرد.

دسته‌ها