افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

دختران خضرا

نیکوکاران قوچان ۳۰۰ میلیون به باغ دختران خضراء هدیه دادند

نیکوکاران قوچان ۳۰۰ میلیون به باغ دختران خضراء هدیه دادند

رئیس اداره بهزیستب قوچان از کمک ۳۰۰ میلیونی نیکوکاران قوچانی به باغ دختران خضراء خبر داد

دسته‌ها