افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

درختان

زراعت چوب فرصتی برای ایجاد شغل در طبیعت| کمبود منابع آبی مهم‌ترین مانع کشت و کار

زراعت چوب فرصتی برای ایجاد شغل در طبیعت| کمبود منابع آبی مهم‌ترین مانع کشت و کار

زراعت چوب یکی از طرح‌هایی است که به تأمین نیاز چوبی کشور و حفاظت از ‌پوشش محدود جنگلی کشور به مرحله اجرا گذاشته شده که تاکنون در مناطق مستعد استقبال چندانی از آن نشده است.

دسته‌ها