افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

دز سوم واکسیوناسیون

اعلام لیست گروه های اولویت دار دریافت دز سوم واکسن کووید۱۹ در قوچان

اعلام لیست گروه های اولویت دار دریافت دز سوم واکسن کووید۱۹ در قوچان

شبکه بهداشت و درمان لیست گروه های اولویت دار دریافت دز سوم واکسن کووید۱۹ در قوچان را اعلام کرد

دسته‌ها