افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

دوتار نواز

بنای آرامگاه بخشی نواز برجسته کشور استاد حاج قربان سلیمانی نیازمند جذب بودجه

بنای آرامگاه بخشی نواز برجسته کشور استاد حاج قربان سلیمانی نیازمند جذب بودجه

رئیس اداره ارشاد قوچان گفت: بنای آرامگاه بخشی نواز برجسته کشور استاد حاج قربان سلیمانی نیازمند جذب بودجه است

دسته‌ها