افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

تبدیل‌شدن مرز باجگیران به مسیر مسافری سیاست ترکمنستان است

تبدیل‌شدن مرز باجگیران به مسیر مسافری سیاست ترکمنستان است

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان گفت: مرز باجگیران نزدیک‌ترین مرز به عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان بوده و این سیاست‌گذاری توسط این کشور وضع‌شده که از این مسیر ترانزیت و حمل کالا صورت نگرفته و تنها مسیر مسافری باشد.

دسته‌ها