افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

رئیس منطقه استان خراسان رضوی

انتصاب رئیس هیات کاراته قوچان بعنوان یکی از روسای مناطق هیات کاراته استان خراسان رضوی

انتصاب رئیس هیات کاراته قوچان بعنوان یکی از روسای مناطق هیات کاراته استان خراسان رضوی

با حکم رئیس هیات کاراته استان رئیس هیات کاراته قوچان بعنوان یکی از روسای مناطق هیات کاراته استان خراسان رضوی منصوب به گزارش قوچان خبر؛ شد

دسته‌ها