افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

رنگ بندی کرونا

آژیر خطر پیک ششم در خراسان رضوی به صدا درآمد/افزایش شهرهای نارنجی خراسان رضوی

آژیر خطر پیک ششم در خراسان رضوی به صدا درآمد/افزایش شهرهای نارنجی خراسان رضوی

قوچان در رنگ بندی جدید سامانه ماسک همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد

پس از مدتها وضعیت کرونایی قوچان زرد شد

پس از مدتها وضعیت کرونایی قوچان زرد شد

در رنگ بندی جدید سامانه ماسک وزارت بهداشت پس از مدتها شهرستان قوچان از وضعیت نارنجی به وضعیت زرد کرونایی تغییر رنگ داد

دسته‌ها