افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

زباله های عفونی

رهاسازی زباله های عفونی و پرخطر بیمارستان ارتش

رهاسازی زباله های عفونی و پرخطر بیمارستان ارتش

تصاویری تاسف بار و دردناک از رهاسازی زباله های عفونی و پرخطر بیمارستان ارتش

دسته‌ها