افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

زمانی مقدم

رفع تصرف ۸.۲ هکتار از اراضی ملی در قوچان / کاهش اعتبارات به یک معضل اساسی در منابع طبیعی تبدیل‌شده است

رفع تصرف ۸.۲ هکتار از اراضی ملی در قوچان / کاهش اعتبارات به یک معضل اساسی در منابع طبیعی تبدیل‌شده است

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۷ فقره تخریب و تصرف اراضی ملی به وسعت ۲۴.۶ هکتار در قوچان صورت گرفته است که ۱۲ فقره به مرحله صدور رأی رسیده و ۸.۲ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد.

دسته‌ها