افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

سازمان تامین اجتماعی

پیگیری برای سرمایه گذاری شستا در شهرستان قوچان/ پیگیر ارتقا درمانگاه های تامین اجتماعی حوزه انتخابیه

پیگیری برای سرمایه گذاری شستا در شهرستان قوچان/ پیگیر ارتقا درمانگاه های تامین اجتماعی حوزه انتخابیه

علی آذری، نماینده شهرستان های قوچان و فاروج با میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دیدار و گفت و گو کرد

دسته‌ها