افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

سازمان صمت

◽️سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

۴۰ در صد مشکلات دو کارخانه بزرگ و تأثیرگذار قوچان حل شده است

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت : تعداد ۱۱ واحد راکد در شهرستان و ۴۰ واحد نیمه فعال داریم که کمتر از ظرفیتشان دارند کار می‌کنند

دسته‌ها