افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

سالن تطهیر

ساخت سالن تطهیر جدید توسط یک خیر در باغ بهشت قوچان

ساخت سالن تطهیر جدید توسط یک خیر در باغ بهشت قوچان

امام جمعه قوچان از ساخت سالن تطهیر جدید توسط یک خیر در باغ بهشت قوچان خبر داد

دسته‌ها