افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

سالن ورزشی صحرایی

رفع مشکلاتی سیستم روشنایی سالن ورزشی پهلوان صحرایی قوچان

رفع مشکلاتی سیستم روشنایی سالن ورزشی پهلوان صحرایی قوچان

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان قوچان از رفع مشکلاتی سیستم روشنایی سالن ورزشی پهلوان صحرایی خبر داد

دسته‌ها