افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

سامانه 125 آتش نشانی

کاهش ۱۷ درصدی تماس‌ها با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی قوچان

کاهش ۱۷ درصدی تماس‌ها با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی قوچان

تعداد تماس‌های تماس‌ها با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی قوچان ۱۰ هزار و ۲۶۳ مورد بوده است که امسال با کاهش ۱۷ درصدی به هشت هزار و ۵۴۴ مورد رسیده است

دسته‌ها