افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

سد تبارک آباد

پیگیری برای تداوم طرح آبرسانی از سد تبارک آباد به تصفیه خانه شهرستان قوچان و پیشگیری از تعطیلی پروژه

پیگیری برای تداوم طرح آبرسانی از سد تبارک آباد به تصفیه خانه شهرستان قوچان و پیشگیری از تعطیلی پروژه

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس گفت: نشست تخصصی پیرامون تداوم طرح آبرسانی از سد تبارک آباد به تصفیه خانه شهرستان قوچان و پیشگیری از تعطیلی پروژه به دلیل نوسانات اقتصادی حاصل از وضعیت تحریم و اقتصاد بیمار برگزار شد.

بررسی تداوم طرح آبرسانی از سد تبارک آباد به شهر قوچان

بررسی تداوم طرح آبرسانی از سد تبارک آباد به شهر قوچان

طرح آبرسانی از سد تبارک آباد به شهر قوچان بررسی و تداوم خواهد داشت

دسته‌ها