افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

سگهای ولگرد

سگهای ولگردی که در شهر قوچان می چرخند و مسئولینی که خوابند

سگهای ولگردی که در شهر قوچان می چرخند و مسئولینی که خوابند

تصاویری از رژه دسته جمعی سگهای ولگرد در سطح شهر قوچان،

#پروژه_بزرگ #جمع_آوری_سگهای_ولگرد در #قوچان؟!!

#پروژه_بزرگ #جمع_آوری_سگهای_ولگرد در #قوچان؟!!

جمع آوری سگهای ولگردکاری کوچک که دردیگرشهرهابراحتی انجام میشودودرقوچان به یک پروژه بزرگ تبدیل شده است

دسته‌ها