افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

سینما

انتقاد تهیه‌کننده قوچانی سینما از رواج لات‌بازی در سینما

انتقاد تهیه‌کننده قوچانی سینما از رواج لات‌بازی در سینما

انتقاد «منصور لشکری قوچانی» تهیه‌کننده سینما از رواج لات‌بازی در سینما و نمایش‌خانگی و نتیجه مشهود آن در فرهنگ عمومی

دسته‌ها