افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

شهردار جدید آلماجق

ابلاغ حکم شهردار شهر جدید آلماجق توسط مدیر کل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی

ابلاغ حکم شهردار شهر جدید آلماجق توسط مدیر کل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی

حکم شهردار آلماجق توسط مدیر کل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی ابلاغ شد

دسته‌ها